PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIE AEROSEAL®

Technologie AEROSEAL® je unikátní způsob pro dodatečné zatěsnění nainstalovaných vzduchotechnických rozvodů.

Díky této technologii je možno dosáhnout takové těsnosti vzduchotechnického potrubí, jaká byla dříve možná pouze v teoretické rovině, anebo v laboratorních podmínkách. Výsledky jsou měřitelné, okamžitě vyhodnotitelné a garantovatelné se zárukou 10 let.

Nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu nebo zatěsnění VZT rozvodů v rámci rekonstrukce. Technologie AEROSEAL® je aplikovatelná na všech potrubních sítítch a umožňuje dosáhnout požadované těsnosti vzduchotechniky bez ohledu na stav potrubní sítě.

Cesta k patentu systému AEROSEAL® začala v roce 1990 na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Do dnešního dne byla technologie AEROSEAL® aplikována na více než 125.000 rozvodech vzduchotechniky po celém světě.

Technologie AEROSEAL - dodatečně těsnění, zatěsňování vzduchotechniky, vzduchotechnického potrubí
Technologie AEROSEAL - dodatečně těsnění, zatěsňování vzduchotechniky, vzduchotechnického potrubí

Jak AEROSEAL® funguje?

Ve vodě rozpustná tmelící směs na bázi polyvinylacetátu se působením tepla a stlačeného vzduchu přemění na aerosol, který se proudem vzduchu vhání do VZT systému. Mikroskopické částečky aerosolu ulpívají na hranách netěsností v celém rozsahu ošetřované potrubní sítě, které zatěsní v řádu minut.

Nestěsnosti jsou postupně zcela vyplněny a po vytvrzení odolávají přetlaku až 2.000 Pa.

PROČ JE AEROSEAL® NOVOU TŘÍDOU TĚSNOSTI?

Vzhledem k tomu, že instalované VZT rozvody bývají zpravidla obtížně přístupné, a s ohledem na celkovou netěsnost systému skládající se z mnoha špatně pozorovatelných jednotlivých úniků, je konvenční dodatečné ruční přetěsňování potrubí velmi neefektivní a často v podstatě nemožné. V této spojitosti je prakticky témeř nemožné v rámci běžné instalace 4HR potrubí dosáhnout třídy těsnosti C nebo D.

Použitím technologie AEROSEAL® lze garantovat třídu těsnosti D na nových, i stávajících rozvodech, a to jak kruhových, tak zejména čtyřhranných. Částečky aerosolu putují vzduchem k místům netěsností, kde se zachytávají na hranách, nalepují se na sebe a vytvářejí spojitou vrstvu tmelu, který vyplní i tu nejmenší netěsnost. Díky této technologii lze dosáhnout takové těsnosti potrubí, jaká byla dříve vyhrazena pouze pro svařované potrubí.Tato unikátní technologie umožňuje dosáhnout dokonce vyšší těsnosti, než je aktuálně třída těsnosti D definována ČSN EN 1507, ČSN EN 12237, ČSN EN 12599, Eurovent nebo DW144 TM1. 

Fotografie průběhu zatěsnění otvoru o velikosti 3×80 mm v časovém úseku cca 7 minut.