Provádíme také:

  • Výstavba bytových a nebytových budov
  • Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
  • Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
  • Příprava staveniště