KANCELÁŘSKÝ KOMPLEX, PRAHA

Nezaregulovatelný přívod vzduchu pro kancelářskou budovu byl skutečným problémem.  Vícepodlažní kancelářský komplex na Praze 4 se potýkal s problémy při zaregulování soustavy během spouštění systému. Přestože vzduchotechnická jednotka pracovala na hranici svých možností, ve spodních patrech objektu nebylo dosaženo ani nejnižšího nutného přetlaku pro správnou funkci konstantních regulátorů průtoku, a objemy přiváděného vzduchu byly zcela …

AFI TOWER, PRAHA

Prezentace možností technologie AEROSEAL® v garážích kancelářského komplexu. V rámci prezentace technologie AEROSEAL® byla v kooperaci s realizační společností provedena ukázková aplikace na rozvodu horizontálně uloženého vzduchovodu pro odvod vzduchu v podzemním podlaží nově vznikajícího objektu AFI Tower v pražských Vysočanech. Zatěsnění bylo provedeno na 4HR potrubí o celkové délce 80 bm (výměra 300 m2). …

KOMERČNÍ PROSTORY REZIDENCE GEMMA, PRAHA

Zatěsnění společného odvodu odpadního vzduchu z komerčních prostor. Komerční prostory v nově vnikajícím komplexu Rezidence Gemma se potýkali s netěsností společného odvodu odpadního vzduchu, který byl v přetlakovém provozu a mohl by do budoucna způsobovat problémy nájemcům nebytových prostor. Zhotovitel profese VZT se z toho důvodu rozhodl pro aplikaci technologie AEROSEAL® a  zajistit tak budoucím nájemcům …

BD BOTANICA, PRAHA

Zatěsnění stoupacího potrubí gastroprovozu v BD Botanica zkvalitnilo bydení všem nájemníkům. V přízemí nově vystavěného bytového komplexu BD Botanica v Praze se nachází gastroprovoz asijské kuchyně. Odvětrání provozu kuchyně je řešeno odvodem vzduchu zpět do rekuperační jednotky umístěné v podzemním podlaží, který je po rekuperaci dále odváděn společnou instalační šachtou nad střechu objektu. Vzhledem k …