Ondruch AeroSeal
Ondruch

Unikátní technologie
pro dodatečné tmelení
vzduchotechnických
rozvodů

Díky technologii AEROSEAL je možno dosáhnout takové těsnosti vzduchotechnického potrubí, jaká byla dříve možná pouze v teoretické rovině, anebo v laboratorních podmínkách.

Výsledky jsou měřitelné, okamžitě vyhodnotitelné a garantovatelné se zárukou 10 let.

Číst více
Ondruch
Ondruch Aeroseal

Technologie pro každého

Projektanti

mohou garantovat, že jimi navržené systémy budou skutečně fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a že budou provedeny v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky na kvalitu.

Výrobci vzducho-technického potrubí

nemusejí řešit sekundární problémy spojené s přepravou a montáží jejich výrobků. Je plně postačující, pokud je vyráběné potrubí v souladu s normami ČSN EN 1507 nebo ČSN EN 12237, a kvalita je ověřována pravidelnou výstupní kontrolou.

Zhotovitelé

mohou prokazatelně doložit, že instalovaný VZT systém jako celek splňuje požadavky na těsnost definovanou projektovou dokumentací. Odpadají následné a finančně i časově náročné spory.

Uživatelé

budov žijí v kvalitním vnitřním klimatu s optimální spotřebou energie a možností řádné regulace.

Facility Management

má k dispozici jasné metody jak optimalizovat a ovlivňovat náklady na provoz budov díky tomu, že systém funguje tak, jak má.

Ondruch
Ondruch

Výhody technologie AEROSEAL ®

Časová nenáročnost

Technologie AEROSEAL® umožňuje nasazení ve velmi krátkém čase. Proces přípravy je relativně snadný a není třeba žádných zvláštních opatření.

Vzduchotechnický rozvod ošetřený systémem AEROSEAL® je možné téměř okamžitě používat. Za jediný den lze zatěsnit až 5 vzduchotechnických tras o celkové délce až 600 bm (skutečně provedená zakázka). Samotné provedení zatěsnění zpravidla zajišťují 2–3 kvalifikovaní pracovníci.

Pokud se ošetřuje potrubní rozvod v průběhu výstavby objektu, je možné jeho zatěsňování po etapách, čímž se eliminují možné prostoje stavby.

Časová náročnost
Zvýšení komfortu a zlepšení hygieny
    • Minimalizace energetických ztrát vzduchu netěsným potrubím
    • Řádná distribuce upraveného vzduchu v budovách po celou dobu životnosti
    • Žádný nadměrný hluk způsobený úniky vzduchu (pískání)
    • Eliminace přenosu pachů
    • Celkové zlepšení kvality vnitřního vzduchu
Zvýšení komfortu a zlepšení hygieny
Energetická úspora

Průměrné ztráty vzduchu důsledkem netěsností se v evropských budovách pohybují mezi 15 % až 30 %. Pokud není provedeno měření těsnosti, je dle ČSN EN 16798, část 3, pro potřeby energetického štítku budovy uvažován únik 15 %. I v případě naměření těsnosti třídy A je ztráta celých 6 % z celkového objemu.

Důsledkem kvalitně zatěsněného VZT systému je úspora na provozu ventilátorů až o 50 % a to zejména snížením SFP (specifický výkon centilátoru). V náročných provozech jako jsou nemocnice, hotely nebo luxusní kancelářské prostory je návratnost investice do zatěsnění kratší než jeden rok.

Energetická úspora
Prokazatelnost

Výsledky měření těsnosti před a po provedení zatěsnění jsou součástí závěrečného protokolu a jsou uvedeny ve zprávě, která se vydává ke každé provedené aplikaci. Protokol rovněž obsahuje záznam změn těsnosti v časové ose v průběhu zatěsňování.

V průměru dochází ke zvýšení těsnosti ošetřených systémů o více jak 90 %.

Prokazatelnost
Ondruch

Kontakt

Napište nám